Hakkımızda

Diyalog 360


2015 yılında kurulan Diyalog 360, yirmi yılı aşkın bir süredir afet riskini azaltma sektöründe birçok projede işbirliği yapan profesyonellerden oluşan bir ekibi bir araya getiren İstanbul merkezli bir şirkettir. Sosyal ve çevresel projelere odaklanan şirket, sağlam bilgi birikimine ve iletişim becerilerine sahip çok disiplinli ve yetkin bir ekipten bariz bir avantaja sahiptir. Bilgi birikimi, gelişimi ve kurumsal düzeyde paylaşımı yönetim anlayışında büyük öneme sahiptir.


Özellikle proje tasarımı, proje yönetimi ve uygulaması, eğitim ve danışmanlık sponsorluk ilişkileri, dijital/geleneksel yayıncılık, araştırma ve geliştirme, etkinlik organizasyonlarında faaliyet gösteren Diyalog 360, birçok başarılı proje, etkinlik ve tanıtıma imza atmıştır.


Ulusal ve uluslararası, resmi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarına özenle hizmet veren Diyalog 360, proje yönetimi danışmanlığı alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biridir. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve özel sektör kuruluşları Diyalog 360'ın hizmetlerinden yararlanan müşterilerden bazılarıdır.


Diyalog 360 ekibi katıldıkları sayısız projede Türkiye'den ve özellikle İstanbul'dan milyonlarca kişinin eğitiminde aktif rol almıştır.


Verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurumların geleceklerine yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlayan Diyalog 360, tamamı akademisyenler ve alanından uzmanlar tarafından uluslararası ortaklıklar ve projelere uygun olarak tasarlanan toplumsal kapasite geliştirme ve farkındalığı destekleyecek eğitim programları tasarlamaktadır.

Daha fazlası için... İletişime Geçin
 Bizden Haberler
  • İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimleri'ne başladık.

415000

Bu Zamana Kadar Etki Ettiğimiz Kurumlar

3000

Bu Zamana Kadar Verdiğimiz Eğitimler

Hizmetler

Proje Uygulama Çalışması ve Tasarımı

İhale Yönetimi

Proje Yönetimi

Danışmanlık Hizmeti

Etki Değerlendirme

Eğitim Hizmetleri

Etkinlik Organizasyonu

Projeler

Portfolio 1


Arnavutköy Belediyesi: Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması, Sivil Savunma Planı Hazırlanması ve Belediye Memurlarının Eğitimi Danışmanlık Hizmetleri;
Arnavutköy Belediyesi tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: Arnavutköy Belediyesi;
2015-2016

Portfolio 1


Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimine Yönelik Rehber Hazırlanması Çalışmaları, Çalıştayları ve Sempozyumu;
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği - İstanbul Proje Koordinasyon Birimi;
2016-2017

Portfolio 1


Sultanahmet Hayat Boyu Öğrenme Festivali;
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü;
2016

Portfolio 1


ICOMOS Yıllık Genel Kurulu ve Bilimsel Sempozyumu; KİPTAŞ tarafından finanse edilmiştir;
Türkiye Cumhuriyeti Tanıtım Fonu; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı; Samsun Büyükşehir Belediyesi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Bursa Büyükşehir Belediyesi; UNESCO; Yararlanıcı: ICOMOS Türkiye Milli Komitesi;
2016

Portfolio 1


Sİstanbul'da Seçilmiş Okulların Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Resmi Yönlendirme, Bilgilendirme ve Halkı Bilinçlendirme Çalışmaları;
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmektedir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği - İstanbul Proje Koordinasyon Birimi;
Aralık 2017 - devam ediyor

Portfolio 1


Ankara Garı Entegre Güvenlik Risk Analizi;
Türkiye Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCCD);
Ağustos 2017 - Ekim 2018

Portfolio 1


Kültürel Miras Afet Risklerinin Yönetimi Eğitimleri ve Saha Tatbikat Organizasyonu Danışmanlığı;
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - GEA Search & Rescue; Faydalanıcı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alan Yönetimi Müdürlüğü;
2017

Portfolio 1


Sultanahmet Hayat Boyu Öğrenme Festivali;
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü;
2018

Portfolio 1


4. Uluslararası Ahşap Yapıların Yapısal Sağlık Değerlendirmesi Konferansı;
TÜBİTAK-Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi – Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma Araştırma Merkezi;
2017

Portfolio 1


Ceyhan Ticaret Odası: Kayıtlı İstihdam Projesi ile Türkiye'nin Kalkınması;
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Ceyhan Ticaret Odası tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Ceyhan Ticaret Odası;
2017

Portfolio 1


BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ICOMOS Uluslararası Koordinasyon Toplantısı;
Vehbi Koç Vakfı tarafından finanse edilmiştir, Journal of Field Archaeology, UNESCO, Ölçücü Restorasyon. ICOMOS Uluslararası; Yararlanıcı: Birleşmiş Milletler;
2017

Portfolio 1


Eğitmen Eğitimleri – Engelliler için Temel Afet Bilinci;
MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı); Faydalanıcı: Sakarya AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü);
Ekim 2018

Portfolio 1


ICOMOS Inter-ISC'18 Toplantısı & Müzakeresi "Anadolu ve Ötesinin Anti-Sismik Yerel Mirası";
Kastamonu Belediyesi tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: ICOMOS Türkiye, ISCARSAH Türkiye;
Temmuz 2018

Portfolio 1


Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık İhtiyaç Analizi Araştırmaları;
AB tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü;
Haziran 2018 – Haziran 2020

Portfolio 1


Tarihi Yapıların Bakım ve Onarımına Yönelik Hukuki & Teknik Uygulama Tanımları Rehberi;
Ege Yapı AŞ tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği;
Mayıs-Ağustos 2018

Portfolio 1


Sultanahmet Hayat Boyu Öğrenme Festivali;
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü;
2018

Portfolio 1


Bilecik Belediyesi Konserleri & Post Prodüksiyon Çalışmaları;
Bilecik Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: Bilecik Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;
Kasım 2019

Portfolio 1


Takım Tezgahlarının Verimlilik Analizi Araştırmaları;
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmiştir; Yararlanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;
Ekim-Aralık 2019

Portfolio 1


6. MEMTEK Uluslararası Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu;
ASKİ, KOSKİ, TUBİTAK, Türk Hava Yolları tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: Prof. Dr. Dinçer Topacık Membran Teknolojileri Ulusal Araştırma Merkezi (MEM-TEK);
Kasım 2019

Portfolio 1


Afetlere Hazırlık için Eğitim Modülleri, Materyaller ve Kamuoyu Bilinçlendirme Kampanyalarının Tasarımı, Uygulanması ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri;
KfW (Alman Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilmektedir; Faydalanıcı: İstanbul AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü);
Haziran 2019 – Haziran 2022

Portfolio 1


SEWC - Yapısal Mühendisler Dünya Kongresi 2019;
TOKİ, Emlak Konut, Kültür A.Ş., Türk Hava Yolları tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: Mimarlık Vakfı;
Nisan 2019

Portfolio 1Zeytinburnu Mozaik Sempozyumu;
Zeytinburnu Belediyesi tarafından finanse edilmiştir, Faydalanıcı: Zeytinburnu Belediyesi;
Ekim 2020-Kasım 2020

Portfolio 1Güçlendirme ve Yeniden Yapılanma Okullarında Gerekli Sosyal Yönlendirme, Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmaları Danışmanlık Hizmetleri;
Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmiştir; Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi;
Ekim 2020-Devam ediyor

Referanslarımız